Popular Co-Authors

Qun Liu (6)

Shouxun Lin (5)

Yang Liu (4)

Hang Li (3)

Josef van Genabith (3)

Junhui Li (2)

Guodong Zhou (2)

Yifan He (2)

Zhengdong Lu (2)

Baotian Hu (1)

Venues

ACL (5)

COLING (2)

IJCNLP (2)

WS (1)

WMT (1)

NAACL (1)

HLT (1)