Anthology:
I13-1148 
Volume:
Proceedings of the Sixth International Joint Conference on Natural Language Processing 
Authors:
Yang Xiang | Yaoyun Zhang | Xiaolong Wang | Chongqiang Wei | Wen Zheng | Xiaoqiang Zhou | Yuxiu Hu | Yang Qin  
Month:
October 
Year:
2013 
Venue:
IJCNLP  
Address:
Nagoya, Japan 
SIG:
 
Publisher:
Asian Federation of Natural Language Processing 
Pages:
1067–1071 
URL:
http://aclweb.org/anthology/I13-1148 
DOI:
 
MRF:
 
Bibtype:
inproceedings 
Bibkey:
xiang-EtAl:2013:IJCNLP 
Bib Export formats:
BibTeX RIS Endnote MODS XML MS Word '07