Anthology:
W11-2028 
Volume:
Proceedings of the SIGDIAL 2011 Conference 
Authors:
Teruhisa Misu | Etsuo Mizukami | Yoshinori Shiga | Shinichi Kawamoto | Hisashi Kawai | Satoshi Nakamura  
Month:
June 
Year:
2011 
Venues:
WS | SIGDIAL  
Address:
Portland, Oregon 
SIG:
SIGDIAL  
Publisher:
Association for Computational Linguistics 
Pages:
259–265 
URL:
http://aclweb.org/anthology/W11-2028 
DOI:
 
MRF:
 
Bibtype:
inproceedings 
Bibkey:
misu-EtAl:2011:SIGDIAL2011 
Bib Export formats:
BibTeX RIS Endnote MODS XML MS Word '07