Anthology:
W18-0702 
Volume:
Proceedings of the First Workshop on Computational Models of Reference, Anaphora and Coreference  
Authors:
Massimo Poesio | Yulia Grishina | Varada Kolhatkar | Nafise Moosavi | Ina Roesiger | Adam Roussel | Fabian Simonjetz | Alexandra Uma | Olga Uryupina | Juntao Yu | Heike Zinsmeister  
Month:
June 
Year:
2018 
Venues:
WS | CRAC  
Address:
New Orleans, Louisiana 
SIG:
 
Publisher:
Association for Computational Linguistics 
Pages:
11–22 
URL:
http://aclweb.org/anthology/W18-0702 
DOI:
10.18653/v1/W18-0702 
MRF:
 
Bibtype:
inproceedings 
Bibkey:
poesio-EtAl:2018:W18-07 
Bib Export formats:
BibTeX RIS Endnote MODS XML MS Word '07