Popular Co-Authors

Xiaolong Wang (7)

Bingquan Liu (5)

Zhuoran Wang (5)

Zhen Xu (4)

Bowen Wu (3)

Xin Wang (3)

Chengjie SUN (2)

Chengjie Sun (2)

Jianan Wang (2)

Yuanchao Liu (2)

Venues

ACL (3)

COLING (3)

IJCNLP (2)

SIGHAN (1)

WS (1)

EMNLP (1)

NAACL (1)

HLT (1)

2018

Pdf Export Search A Prospective-Performance Network to Alleviate Myopia in Beam Search for Response Generation
[C18-1306]: Zongsheng Wang | Yunzhi Bai | Bowen Wu | Zhen Xu | Zhuoran Wang | Baoxun Wang

Pdf Export Search Software Dataset LSDSCC: a Large Scale Domain-Specific Conversational Corpus for Response Generation with Diversity Oriented Evaluation Metrics
[N18-1188]: Zhen Xu | Nan Jiang | Bingquan Liu | Wenge Rong | Bowen Wu | Baoxun Wang | Zhuoran Wang | Xiaolong Wang

2017

Pdf Export Search Group Linguistic Bias Aware Neural Response Generation
[W17-6001]: Jianan Wang | Xin Wang | Fang Li | Zhen Xu | Zhuoran Wang | Baoxun Wang

Pdf Export Search Neural Response Generation via GAN with an Approximate Embedding Layer
[D17-1065]: Zhen Xu | Bingquan Liu | Baoxun Wang | Chengjie SUN | Xiaolong Wang | Zhuoran Wang | Chao Qi

Pdf Export Search Predicting Users’ Negative Feedbacks in Multi-Turn Human-Computer Dialogues
[I17-1072]: Xin Wang | Jianan Wang | Yuanchao Liu | Xiaolong Wang | Zhuoran Wang | Baoxun Wang

2016

Pdf Export Search Ranking Responses Oriented to Conversational Relevance in Chat-bots
[C16-1063]: Bowen Wu | Baoxun Wang | Hui Xue

2015

Pdf Export Search Predicting Polarities of Tweets by Composing Word Embeddings with Long Short-Term Memory
[P15-1130]: Xin Wang | Yuanchao Liu | Chengjie SUN | Baoxun Wang | Xiaolong Wang

2013

Pdf Export Search Multimodal DBN for Predicting High-Quality Answers in cQA portals
[P13-2146]: Haifeng Hu | Bingquan Liu | Baoxun Wang | Ming Liu | Xiaolong Wang

2012

Pdf Export Search Generating Questions from Web Community Contents
[C12-3059]: Baoxun Wang | Bingquan Liu | Chengjie Sun | Xiaolong Wang | Deyuan Zhang

2010

Pdf Export Search Modeling Semantic Relevance for Question-Answer Pairs in Web Social Communities
[P10-1125]: Baoxun Wang | Xiaolong Wang | Chengjie Sun | Bingquan Liu | Lin Sun