Popular Co-Authors

Jiajun Chen (4)

Xinyu Dai (3)

Guangchao Tang (2)

Yingjie Zhang (2)

Nianwen Xue (2)

Xiaopeng Bai (1)

Xuri Tang (1)

Yuan Wen (1)

Weiguang QU (1)

Lijun Bu (1)

Venues

WS (4)

NAACL (2)

*SEMEVAL (2)

SIGHAN (2)

HLT (2)

IJCNLP (1)

Metaphor (1)

LAW (1)