Popular Co-Authors

Yang Liu (4)

Andrew Abel (2)

Shiyue Zhang (2)

Andi Zhang (2)

Yang Feng (2)

Rong Liu (2)

Hieu Le (1)

Xian Qian (1)

Wei Song (1)

Ruiji Fu (1)

Venues

ACL (4)

EMNLP (2)

HLT (2)

NAACL (2)

WS (2)

COLING (1)

CVSC (1)

LREC (1)

2017

Pdf Export Search Discourse Mode Identification in Essays
[P17-1011]: Wei Song | Dong Wang | Ruiji Fu | Lizhen Liu | Ting Liu | Guoping Hu

Pdf Export Search Note Flexible and Creative Chinese Poetry Generation Using Neural Memory
[P17-1125]: Jiyuan Zhang | Yang Feng | Dong Wang | Yang Wang | Andrew Abel | Shiyue Zhang | Andi Zhang

Pdf Export Search Memory-augmented Neural Machine Translation
[D17-1146]: Yang Feng | Shiyue Zhang | Andi Zhang | Dong Wang | Andrew Abel

2015

Pdf Export Search Normalized Word Embedding and Orthogonal Transform for Bilingual Word Translation
[N15-1104]: Chao Xing | Dong Wang | Chao Liu | Yiye Lin

Pdf Export Search Attachment Stochastic Top-k ListNet
[D15-1079]: Tianyi Luo | Dong Wang | Rong Liu | Yiqiao Pan

Pdf Export Search Joint Semantic Relevance Learning with Text Data and Graph Knowledge
[W15-4004]: Dongxu Zhang | Bin Yuan | Dong Wang | Rong Liu

2012

Pdf Export Search A Two-step Approach to Sentence Compression of Spoken Utterances
[P12-2033]: Dong Wang | Xian Qian | Yang Liu

Pdf Export Search Tweet Ranking Based on Heterogeneous Networks
[C12-1076]: Hongzhao Huang | Arkaitz Zubiaga | Heng Ji | Hongbo Deng | Dong Wang | Hieu Le | Tarek Abdelzaher | Jiawei Han | Alice Leung | John Hancock | Clare Voss

Pdf Export Search Effort of Genre Variation and Prediction of System Performance
[L12-1625]: Dong Wang | Fei Xia

2011

Pdf Export Search A Pilot Study of Opinion Summarization in Conversations
[P11-1034]: Dong Wang | Yang Liu

Pdf Export Search A Cross-corpus Study of Unsupervised Subjectivity Identification based on Calibrated EM
[W11-1721]: Dong Wang | Yang Liu

2010

Pdf Export Search Improving Blog Polarity Classification via Topic Analysis and Adaptive Methods
[N10-1042]: Feifan Liu | Dong Wang | Bin Li | Yang Liu