Popular Co-Authors

Jian-Yun Nie (3)

Fabrizio Gotti (2)

Chunfa Yuan (2)

Kam-Fai Wong (2)

Jianfeng Gao (2)

Wenjie Li (2)

Philippe Langlais (2)

Xiaocheng Feng (1)

Nan Duan (1)

Jianshu Ji (1)

Venues

ACL (4)

WS (3)

HLT (2)

COLING (1)

NAACL (1)

EMNLP (1)