Popular Co-Authors

Ting Liu (7)

Shijin Wang (5)

Yiming Cui (4)

Zhipeng Chen (3)

Wei Song (3)

Ruiji Fu (3)

Chongyang Zhang (2)

Zhigang Chen (2)

Lizhen Liu (2)

Dong Wang (1)

Venues

WS (3)

ACL (3)

SIGHAN (2)

COLING (1)

LREC (1)

EMNLP (1)