Popular Co-Authors

Ting Liu (7)

Shijin Wang (5)

Yiming Cui (4)

Ruiji Fu (3)

Wei Song (3)

Zhipeng Chen (3)

Zhigang Chen (2)

Chongyang Zhang (2)

Lizhen Liu (2)

Dong Wang (1)

Venues

ACL (3)

WS (3)

SIGHAN (2)

COLING (1)

EMNLP (1)

LREC (1)