Popular Co-Authors

Deborah A. Dahl (5)

Lewis M. Norton (5)

Houfeng Wang (2)

Marcia C. Linebarger (2)

Dongdong Chen (2)

Lei Sha (1)

Ahmed Bouzid (1)

Xu Sun (1)

Baobao Chang (1)

Shi Zhao (1)

Venues

COLING (4)

ACL (3)

WS (2)

SIGHAN (2)

EMNLP (1)

ANLP (1)