Popular Co-Authors

Jing Jiang (4)

Liu Yang (3)

Haiqing Chen (2)

Jun Huang (2)

Forrest Bao (2)

Yinfei Yang (2)

Feng-Lin Li (1)

Yanchuan Sim (1)

Cen Chen (1)

Swapna Gottipati (1)

Venues

ACL (3)

NAACL (2)

HLT (2)

COLING (1)

EACL (1)

EMNLP (1)

IJCNLP (1)