Popular Co-Authors

Mark Dredze (7)

Shiyu Chang (5)

Bowen Zhou (4)

Matthew R. Gormley (4)

Tiejun Zhao (4)

Bing Xiang (3)

Nanyun Peng (2)

Dianhai Yu (2)

Hao Tian (2)

Wenpeng Yin (2)

Venues

EMNLP (7)

ACL (6)

NAACL (5)

HLT (5)

COLING (1)

TACL (1)

CONLL (1)

IJCNLP (1)

2018

Pdf Export Search Presentation A Co-Matching Model for Multi-choice Reading Comprehension
[P18-2118]: Shuohang Wang | Mo Yu | Jing Jiang | Shiyu Chang

Pdf Export Search Attachment Improving Reinforcement Learning Based Image Captioning with Natural Language Prior
[D18-1083]: Tszhang Guo | Shiyu Chang | Mo Yu | Kun Bai

Pdf Export Search Exploiting Rich Syntactic Information for Semantic Parsing with Graph-to-Sequence Model
[D18-1110]: Kun Xu | Lingfei Wu | Zhiguo Wang | Mo Yu | Liwei Chen | Vadim Sheinin

Pdf Export Search Attachment Deriving Machine Attention from Human Rationales
[D18-1216]: Yujia Bao | Shiyu Chang | Mo Yu | Regina Barzilay

Pdf Export Search Attachment One-Shot Relational Learning for Knowledge Graphs
[D18-1223]: Wenhan Xiong | Mo Yu | Shiyu Chang | Xiaoxiao Guo | William Yang Wang

Pdf Export Search Note Diverse Few-Shot Text Classification with Multiple Metrics
[N18-1109]: Mo Yu | Xiaoxiao Guo | Jinfeng Yi | Shiyu Chang | Saloni Potdar | Yu Cheng | Gerald Tesauro | Haoyu Wang | Bowen Zhou

2017

Pdf Export Search Dataset Note Improved Neural Relation Detection for Knowledge Base Question Answering
[P17-1053]: Mo Yu | Wenpeng Yin | Kazi Saidul Hasan | Cicero dos Santos | Bing Xiang | Bowen Zhou

2016

Pdf Export Search Leveraging Sentence-level Information with Encoder LSTM for Semantic Slot Filling
[D16-1223]: Gakuto Kurata | Bing Xiang | Bowen Zhou | Mo Yu

Pdf Export Search Simple Question Answering by Attentive Convolutional Neural Network
[C16-1164]: Wenpeng Yin | Mo Yu | Bing Xiang | Bowen Zhou | Hinrich Sch├╝tze

Pdf Export Search Embedding Lexical Features via Low-Rank Tensors
[N16-1117]: Mo Yu | Mark Dredze | Raman Arora | Matthew R. Gormley

2015

Pdf Export Search Attachment Improved Relation Extraction with Feature-Rich Compositional Embedding Models
[D15-1205]: Matthew R. Gormley | Mo Yu | Mark Dredze

Pdf Export Search An Empirical Study of Chinese Name Matching and Applications
[P15-2062]: Nanyun Peng | Mo Yu | Mark Dredze

Pdf Export Search Learning Composition Models for Phrase Embeddings
[Q15-1017]: Mo Yu | Mark Dredze

Pdf Export Search Combining Word Embeddings and Feature Embeddings for Fine-grained Relation Extraction
[N15-1155]: Mo Yu | Matthew R. Gormley | Mark Dredze

Pdf Export Search A Concrete Chinese NLP Pipeline
[N15-3018]: Nanyun Peng | Francis Ferraro | Mo Yu | Nicholas Andrews | Jay DeYoung | Max Thomas | Matthew R. Gormley | Travis Wolfe | Craig Harman | Benjamin Van Durme | Mark Dredze

2014

Pdf Export Search Improving Lexical Embeddings with Semantic Knowledge
[P14-2089]: Mo Yu | Mark Dredze

2013

Pdf Export Search Compound Embedding Features for Semi-supervised Learning
[N13-1063]: Mo Yu | Tiejun Zhao | Daxiang Dong | Hao Tian | Dianhai Yu

Pdf Export Search Cross-lingual Projections between Languages from Different Families
[P13-2056]: Mo Yu | Tiejun Zhao | Yalong Bai | Hao Tian | Dianhai Yu

2012

Pdf Export Search Locally Training the Log-Linear Model for SMT
[D12-1037]: Lemao Liu | Hailong Cao | Taro Watanabe | Tiejun Zhao | Mo Yu | Conghui Zhu

2011

Pdf Export Search Target-dependent Twitter Sentiment Classification
[P11-1016]: Long Jiang | Mo Yu | Ming Zhou | Xiaohua Liu | Tiejun Zhao