Popular Co-Authors

Guodong Zhou (10)

Qiaoming Zhu (9)

Sheng Xu (2)

Hongling Wang (1)

Wei Luo (1)

Hongjun Diao (1)

Libin Hou (1)

Zhunchen Luo (1)

Zhong Qian (1)

Feng Jiang (1)

Venues

COLING (6)

EMNLP (2)

ACL (2)

IJCNLP (1)

CONLL (1)

2018

Pdf Export Search Employing Text Matching Network to Recognise Nuclearity in Chinese Discourse
[C18-1044]: Sheng Xu | Peifeng Li | Guodong Zhou | Qiaoming Zhu

Pdf Export Search MCDTB: A Macro-level Chinese Discourse TreeBank
[C18-1296]: Feng Jiang | Sheng Xu | Xiaomin Chu | Peifeng Li | Qiaoming Zhu | Guodong Zhou

2016

Pdf Export Search Attachment Speculation and Negation Scope Detection via Convolutional Neural Networks
[D16-1078]: Zhong Qian | Peifeng Li | Qiaoming Zhu | Guodong Zhou | Zhunchen Luo | Wei Luo

Pdf Export Search Global Inference to Chinese Temporal Relation Extraction
[C16-1137]: Peifeng Li | Qiaoming Zhu | Guodong Zhou | Hongling Wang

2014

Pdf Export Search Employing Event Inference to Improve Semi-Supervised Chinese Event Extraction
[C14-1204]: Peifeng Li | Qiaoming Zhu | Guodong Zhou

2013

Pdf Export Search Argument Inference from Relevant Event Mentions in Chinese Argument Extraction
[P13-1145]: Peifeng Li | Qiaoming Zhu | Guodong Zhou

Pdf Export Search Joint Modeling of News Reader’s and Comment Writer’s Emotions
[P13-2091]: Huanhuan Liu | Shoushan Li | Guodong Zhou | Chu-ren Huang | Peifeng Li

2012

Pdf Export Search Employing Morphological Structures and Sememes for Chinese Event Extraction
[C12-1099]: Peifeng Li | Guodong Zhou

Pdf Export Search Joint Modeling of Trigger Identification and Event Type Determination in Chinese Event Extraction
[C12-1100]: Peifeng Li | Qiaoming Zhu | Hongjun Diao | Guodong Zhou

Pdf Export Search Employing Compositional Semantics and Discourse Consistency in Chinese Event Extraction
[D12-1092]: Peifeng Li | Guodong Zhou | Qiaoming Zhu | Libin Hou

2011

Pdf Export Search Using Context Inference to Improve Sentence Ordering for Multi-document Summarization
[I11-1118]: Peifeng Li | Guangxi Deng | Qiaoming Zhu