Popular Co-Authors

Guodong Zhou (18)

Chu-Ren Huang (9)

Ying Chen (5)

Zhongqing Wang (4)

Chengqing Zong (4)

Sophia Lee (3)

Jingjing Wang (3)

Sophia Yat Mei Lee (3)

Rui Xia (3)

Luo Si (2)

Venues

COLING (12)

ACL (9)

IJCNLP (4)

EMNLP (3)

LREC (2)

PACLIC (2)

WS (1)

CONLL (1)

2018

Pdf Export Search Cross-media User Profiling with Joint Textual and Social User Embedding
[C18-1119]: Jingjing Wang | Shoushan Li | Mingqi Jiang | Hanqian Wu | Guodong Zhou

Pdf Export Search One vs. Many QA Matching with both Word-level and Sentence-level Attention Network
[C18-1215]: Lu Wang | Shoushan Li | Changlong Sun | Luo Si | Xiaozhong Liu | Min Zhang | Guodong Zhou

Pdf Export Search Joint Learning for Emotion Classification and Emotion Cause Detection
[D18-1066]: Ying Chen | Wenjun Hou | Xiyao Cheng | Shoushan Li

Pdf Export Search Sentiment Classification towards Question-Answering with Hierarchical Matching Network
[D18-1401]: Chenlin Shen | Changlong Sun | Jingjing Wang | Yangyang Kang | Shoushan Li | Xiaozhong Liu | Luo Si | Min Zhang | Guodong Zhou

2016

Pdf Export Search A Bilingual Attention Network for Code-switched Emotion Prediction
[C16-1153]: Zhongqing Wang | Yue Zhang | Sophia Lee | Shoushan Li | Guodong Zhou

Pdf Export Search Semi-supervised Gender Classification with Joint Textual and Social Modeling
[C16-1197]: Shoushan Li | Bin Dai | Zhengxian Gong | Guodong Zhou

Pdf Export Search User Classification with Multiple Textual Perspectives
[C16-1199]: Dong Zhang | Shoushan Li | Hongling Wang | Guodong Zhou

Pdf Export Search Two-View Label Propagation to Semi-supervised Reader Emotion Classification
[C16-1249]: Shoushan Li | Jian Xu | Dong Zhang | Guodong Zhou

Pdf Export Search Corpus Fusion for Emotion Classification
[C16-1310]: Suyang Zhu | Shoushan Li | Ying Chen | Guodong Zhou

2015

Pdf Export Search Sentence-level Emotion Classification with Label and Context Dependence
[P15-1101]: Shoushan Li | Lei Huang | Rong Wang | Guodong Zhou

Pdf Export Search Semi-Stacking for Semi-supervised Sentiment Classification
[P15-2005]: Shoushan Li | Lei Huang | Jingjing Wang | Guodong Zhou

Pdf Export Search Poster Emotion Detection in Code-switching Texts via Bilingual and Sentimental Information
[P15-2125]: Zhongqing Wang | Sophia Lee | Shoushan Li | Guodong Zhou

2014

Pdf Export Search Annotating Events in an Emotion Corpus
[L14-1152]: Sophia Lee | Shoushan Li | Chu-Ren Huang

Pdf Export Search Skill Inference with Personal and Skill Connections
[C14-1050]: Zhongqing Wang | Shoushan Li | Hanxiao Shi | Guodong Zhou

Pdf Export Search Bilingual Event Extraction: a Case Study on Trigger Type Determination
[P14-2136]: Zhu Zhu | Shoushan Li | Guodong Zhou | Rui Xia

2013

Pdf Export Search Joint Modeling of News Reader’s and Comment Writer’s Emotions
[P13-2091]: Huanhuan Liu | Shoushan Li | Guodong Zhou | Chu-ren Huang | Peifeng Li

Pdf Export Search Dual Training and Dual Prediction for Polarity Classification
[P13-2093]: Rui Xia | Tao Wang | Xuelei Hu | Shoushan Li | Chengqing Zong

2012

Pdf Export Search Active Learning for Chinese Word Segmentation
[C12-2067]: Shoushan Li | Guodong Zhou | Chu-Ren Huang

Pdf Export Search Active Learning for Imbalanced Sentiment Classification
[D12-1013]: Shoushan Li | Shengfeng Ju | Guodong Zhou | Xiaojun Li

Pdf Export Search Soochow University Word Segmenter for SIGHAN 2012 Bakeoff
[W12-6309]: Yan Fang | Zhongqing Wang | Shoushan Li | Zhongguo Li | Richen Xu | Leixin Cai

2010

Pdf Export Search Emotion Cause Events: Corpus Construction and Analysis
[L10-1221]: Sophia Yat Mei Lee | Ying Chen | Shoushan Li | Chu-Ren Huang

Pdf Export Search Employing Personal/Impersonal Views in Supervised and Semi-Supervised Sentiment Classification
[P10-1043]: Shoushan Li | Chu-Ren Huang | Guodong Zhou | Sophia Yat Mei Lee

Pdf Export Search Emotion Cause Detection with Linguistic Constructions
[C10-1021]: Ying Chen | Sophia Yat Mei Lee | Shoushan Li | Chu-Ren Huang

Pdf Export Search Sentiment Classification and Polarity Shifting
[C10-1072]: Shoushan Li | Sophia Y. M. Lee | Ying Chen | Chu-Ren Huang | Guodong Zhou

2009

Pdf Export Search Sentiment Classification Considering Negation and Contrast Transition
[Y09-1033]: Shoushan Li | Chu-Ren Huang

Pdf Export Search Word Boundary Decision with CRF for Chinese Word Segmentation
[Y09-2034]: Shoushan Li | Chu-Ren Huang

Pdf Export Search A Framework of Feature Selection Methods for Text Categorization
[P09-1078]: Shoushan Li | Rui Xia | Chengqing Zong | Chu-Ren Huang

2008

Pdf Export Search Multi-domain Sentiment Classification
[P08-2065]: Shoushan Li | Chengqing Zong

Pdf Export Search Sentence Type Based Reordering Model for Statistical Machine Translation
[C08-1137]: Jiajun Zhang | Chengqing Zong | Shoushan Li