Popular Co-Authors

Chin-Yew Lin (6)

Xiaojiang Liu (4)

Tong Zhang (3)

Yan Song (3)

Zhaopeng Tu (3)

Ji-Rong Wen (3)

Haisong Zhang (3)

Yan Wang (2)

Wei Bi (2)

Lemao Liu (2)

Venues

EMNLP (9)

ACL (5)

HLT (2)

NAACL (2)

COLING (1)

CONLL (1)

WS (1)

TACL (1)

2018

Pdf Export Search Poster hyperdoc2vec: Distributed Representations of Hypertext Documents
[P18-1222]: Jialong Han | Yan Song | Wayne Xin Zhao | Shuming Shi | Haisong Zhang

Pdf Export Search Poster Note Automatic Article Commenting: the Task and Dataset
[P18-2025]: Lianhui Qin | Lemao Liu | Wei Bi | Yan Wang | Xiaojiang Liu | Zhiting Hu | Hai Zhao | Shuming Shi

Pdf Export Search Learning to Remember Translation History with a Continuous Cache
[Q18-1029]: Zhaopeng Tu | Yang Liu | Shuming Shi | Tong Zhang

Pdf Export Search Towards Less Generic Responses in Neural Conversation Models: A Statistical Re-weighting Method
[D18-1297]: Yahui Liu | Wei Bi | Jun Gao | Xiaojiang Liu | Jian Yao | Shuming Shi

Pdf Export Search QuaSE: Sequence Editing under Quantifiable Guidance
[D18-1420]: Yi Liao | Lidong Bing | Piji Li | Shuming Shi | Wai Lam | Tong Zhang

Pdf Export Search Generating Classical Chinese Poems via Conditional Variational Autoencoder and Adversarial Training
[D18-1423]: Juntao Li | Yan Song | Haisong Zhang | Dongmin Chen | Shuming Shi | Dongyan Zhao | Rui Yan

Pdf Export Search Exploiting Deep Representations for Neural Machine Translation
[D18-1457]: Zi-Yi Dou | Zhaopeng Tu | Xing Wang | Shuming Shi | Tong Zhang

Pdf Export Search Target Foresight Based Attention for Neural Machine Translation
[N18-1125]: Xintong Li | Lemao Liu | Zhaopeng Tu | Shuming Shi | Max Meng

Pdf Export Search Software Directional Skip-Gram: Explicitly Distinguishing Left and Right Context for Word Embeddings
[N18-2028]: Yan Song | Shuming Shi | Jing Li | Haisong Zhang

2017

Pdf Export Search Learning Fine-Grained Expressions to Solve Math Word Problems
[D17-1084]: Danqing Huang | Shuming Shi | Chin-Yew Lin | Jian Yin

Pdf Export Search Deep Neural Solver for Math Word Problems
[D17-1088]: Yan Wang | Xiaojiang Liu | Shuming Shi

2016

Pdf Export Search How well do Computers Solve Math Word Problems? Large-Scale Dataset Construction and Evaluation
[P16-1084]: Danqing Huang | Shuming Shi | Chin-Yew Lin | Jian Yin | Wei-Ying Ma

2015

Pdf Export Search Automatically Solving Number Word Problems by Semantic Parsing and Reasoning
[D15-1135]: Shuming Shi | Yuehui Wang | Chin-Yew Lin | Xiaojiang Liu | Yong Rui

2014

Pdf Export Search Unsupervised Template Mining for Semantic Category Understanding
[D14-1087]: Lei Shi | Shuming Shi | Chin-Yew Lin | Yi-Dong Shen | Yong Rui

2012

Pdf Export Search Ensemble Semantics for Large-scale Unsupervised Relation Extraction
[D12-1094]: Bonan Min | Shuming Shi | Ralph Grishman | Chin-Yew Lin

2011

Pdf Export Search Nonlinear Evidence Fusion and Propagation for Hyponymy Relation Mining
[P11-1116]: Fan Zhang | Shuming Shi | Jing Liu | Shuqi Sun | Chin-Yew Lin

2010

Pdf Export Search Corpus-based Semantic Class Mining: Distributional vs. Pattern-Based Approaches
[C10-1112]: Shuming Shi | Huibin Zhang | Xiaojie Yuan | Ji-Rong Wen

2009

Pdf Export Search Anchor Text Extraction for Academic Search
[W09-3602]: Shuming Shi | Fei Xing | Mingjie Zhu | Zaiqing Nie | Ji-Rong Wen

Pdf Export Search Employing Topic Models for Pattern-based Semantic Class Discovery
[P09-1052]: Huibin Zhang | Mingjie Zhu | Shuming Shi | Ji-Rong Wen