Popular Co-Authors

Heng Ji (7)

Yu Hong (3)

Hongzhi Li (2)

Hongzhao Huang (1)

Xiaobin Wang (1)

Yadong Chen (1)

Jian Wang (1)

Tim O’Gorman (1)

Sharone Horowit-Hendler (1)

Martha Palmer (1)

Venues

EMNLP (3)

WS (3)

HyTra (1)

LAW (1)

VL (1)

NAACL (1)

HLT (1)