Popular Co-Authors

Min Zhang (12)

Haizhou Li (11)

Rafael E. Banchs (5)

Nancy Chen (3)

A. Kumaran (3)

A Kumaran (2)

Rafael Banchs (2)

Rafael E Banchs (1)

Qiaoming Zhu (1)

Vladimir Pervouchine (1)

Venues

WS (8)

NEWS (5)

COLING (2)

ACL (1)

EMNLP (1)

CONLL (1)

IJCNLP (1)

2018

Pdf Export Search Proceedings of the Seventh Named Entities Workshop
[W18-2400]: Nancy Chen | Rafael E. Banchs | Xiangyu Duan | Min Zhang | Haizhou Li

Pdf Export Search NEWS 2018 Whitepaper
[W18-2408]: Nancy Chen | Xiangyu Duan | Min Zhang | Rafael E. Banchs | Haizhou Li

Pdf Export Search Report of NEWS 2018 Named Entity Transliteration Shared Task
[W18-2409]: Nancy Chen | Rafael E. Banchs | Min Zhang | Xiangyu Duan | Haizhou Li

2016

Pdf Export Search Proceedings of the Sixth Named Entity Workshop
[W16-2700]: Xiangyu Duan | Rafael E. Banchs | Min Zhang | Haizhou Li | A Kumaran

Pdf Export Search Whitepaper of NEWS 2016 Shared Task on Machine Transliteration
[W16-2708]: Xiangyu Duan | Min Zhang | Haizhou Li | Rafael Banchs | A. Kumaran

Pdf Export Search Report of NEWS 2016 Machine Transliteration Shared Task
[W16-2709]: Xiangyu Duan | Rafael Banchs | Min Zhang | Haizhou Li | A. Kumaran

2015

Pdf Export Search Proceedings of the Fifth Named Entity Workshop
[W15-3900]: Xiangyu Duan | Rafael E Banchs | Min Zhang | Haizhou Li | A Kumaran

Pdf Export Search Report of NEWS 2015 Machine Transliteration Shared Task
[W15-3902]: Rafael E. Banchs | Min Zhang | Xiangyu Duan | Haizhou Li | A. Kumaran

2014

Pdf Export Search Synchronous Constituent Context Model for Inducing Bilingual Synchronous Structures
[C14-1176]: Xiangyu Duan | Min Zhang | Qiaoming Zhu

2011

Pdf Export Search Joint Alignment and Artificial Data Generation: An Empirical Study of Pivot-based Machine Transliteration
[I11-1135]: Min Zhang | Xiangyu Duan | Ming Liu | Yunqing Xia | Haizhou Li

2010

Pdf Export Search Pseudo-Word for Phrase-Based Machine Translation
[P10-1016]: Xiangyu Duan | Min Zhang | Haizhou Li

Pdf Export Search Machine Transliteration: Leveraging on Third Languages
[C10-2165]: Min Zhang | Xiangyu Duan | Vladimir Pervouchine | Haizhou Li

2007

Pdf Export Search Probabilistic Parsing Action Models for Multi-Lingual Dependency Parsing
[D07-1098]: Xiangyu Duan | Jun Zhao | Bo Xu