Popular Co-Authors

Dan Roth (5)

Wai Lam (2)

Ciya Liao (1)

Zhuli Xie (1)

Barbara Di Eugenio (1)

Weimin Xiao (1)

Thomas M. Tirpak (1)

Peter C. Nelson (1)

Anlei Dong (1)

Yi Chang (1)

Venues

WS (4)

CONLL (3)

COLING (2)

EMNLP (2)

NAACL (1)

SIGHAN (1)

HLT (1)

PACLIC (1)