Popular Co-Authors

Qun Liu (5)

Yang Liu (4)

Shouxun Lin (4)

Yajuan Lyu (4)

Deyi Xiong (3)

Tian Wu (2)

Wei Li (2)

Yuanzhuo Wang (2)

Yizhong Wang (1)

Shiqi Zhao (1)

Venues

EMNLP (5)

ACL (2)

COLING (2)

WS (1)

2018

Pdf Export Search DuReader: a Chinese Machine Reading Comprehension Dataset from Real-world Applications
[W18-2605]: Wei He | Kai Liu | Jing Liu | Yajuan Lyu | Shiqi Zhao | Xinyan Xiao | Yuan Liu | Yizhong Wang | Hua Wu | Qiaoqiao She | Xuan Liu | Tian Wu | Haifeng Wang

Pdf Export Search Attachment Improving Neural Abstractive Document Summarization with Explicit Information Selection Modeling
[D18-1205]: Wei Li | Xinyan Xiao | Yajuan Lyu | Yuanzhuo Wang

Pdf Export Search Improving Neural Abstractive Document Summarization with Structural Regularization
[D18-1441]: Wei Li | Xinyan Xiao | Yajuan Lyu | Yuanzhuo Wang

Pdf Export Search Joint Training of Candidate Extraction and Answer Selection for Reading Comprehension
[P18-1159]: Zhen Wang | Jiachen Liu | Xinyan Xiao | Yajuan Lyu | Tian Wu

2013

Pdf Export Search Max-Margin Synchronous Grammar Induction for Machine Translation
[D13-1026]: Xinyan Xiao | Deyi Xiong

2012

Pdf Export Search A Topic Similarity Model for Hierarchical Phrase-based Translation
[P12-1079]: Xinyan Xiao | Deyi Xiong | Min Zhang | Qun Liu | Shouxun Lin

Pdf Export Search Unsupervised Discriminative Induction of Synchronous Grammar for Machine Translation
[C12-1176]: Xinyan Xiao | Deyi Xiong | Yang Liu | Qun Liu | Shouxun Lin

2011

Pdf Export Search Fast Generation of Translation Forest for Large-Scale SMT Discriminative Training
[D11-1081]: Xinyan Xiao | Yang Liu | Qun Liu | Shouxun Lin

2010

Pdf Export Search Joint Tokenization and Translation
[C10-1135]: Xinyan Xiao | Yang Liu | YoungSook Hwang | Qun Liu | Shouxun Lin

2009

Pdf Export Search Weighted Alignment Matrices for Statistical Machine Translation
[D09-1106]: Yang Liu | Tian Xia | Xinyan Xiao | Qun Liu