Popular Co-Authors

Xiaoming Li (2)

Yonghong Yan (2)

Jinpeng Wang (1)

Liang Kong (1)

Congrui Huang (1)

Xiaojun Wan (1)

Bo Xu (1)

Shize Xu (1)

Shanshan Wang (1)

Shi Zhao (1)

Venues

EMNLP (3)

WS (2)

IJCNLP (2)

COLING (1)

ACL (1)

CONLL (1)

SIGDIAL (1)

LREC (1)