Popular Co-Authors

Dan Roth (5)

Mark Sammons (2)

Shaoshi Ling (2)

Haoruo Peng (2)

Ming Zhang (2)

Yichun Yin (2)

Lev Ratinov (1)

Parisa Kordjamshidi (1)

Xun Jian (1)

Jinxing Yu (1)

Venues

EMNLP (4)

HLT (1)

NAACL (1)

CONLL (1)

ACL (1)

LREC (1)

*SEMEVAL (1)