Popular Co-Authors

Timothy Baldwin (6)

Trevor Cohn (5)

Ming Zhou (2)

Furu Wei (2)

Xiaohua Liu (2)

Lawrence Carin (1)

S. Shivashankar (1)

Dinghan Shen (1)

Martin Renqiang Min (1)

Afshin Rahimi (1)

Venues

ACL (2)

EMNLP (2)

EACL (1)

ALTA (1)

COLING (1)

WS (1)

PACLIC (1)

*SEMEVAL (1)