Popular Co-Authors

Bowen Zhou (3)

Yuqing Gao (3)

Ruhi Sarikaya (2)

William Byrne (2)

Wei-zhong Zhu (1)

Hong-Kwang Kuo (1)

Mohamed Afify (1)

Charles Prosser (1)

Wei Zhang (1)

Laurent Besacier (1)

Venues

HLT (5)

ACL (4)

NAACL (3)

WS (1)

EMNLP (1)

IJCNLP (1)