Popular Co-Authors

Eduard Hovy (7)

Teruko Mitamura (5)

Xuezhe Ma (3)

Jun Araki (2)

Zhiting Hu (2)

Eric Xing (2)

Di Wang (1)

Tiancheng Zhao (1)

Haoran Shi (1)

Junxian He (1)

Venues

WS (3)

LREC (2)

EVENTS (1)

ACL (1)

NAACL (1)

HLT (1)

COLING (1)

EMNLP (1)