Popular Co-Authors

Eric Xing (6)

Zichao Yang (3)

Lianhui Qin (3)

Yuntian Deng (3)

Xuezhe Ma (2)

Hai Zhao (2)

Zhengzhong Liu (2)

Tiancheng Zhao (1)

Ruslan Salakhutdinov (1)

Xiaojiang Liu (1)

Venues

ACL (5)

IJCNLP (1)

WS (1)

EMNLP (1)

COLING (1)

EACL (1)