Anthology:
W81-01 
Editor:
Eirik Lien  
Month:
October 
Year:
1981 
Venues:
WS | NoDaLiDa  
Address:
Trondheim, Norway 
SIG:
 
Publisher:
EDB-tjensten for humanistiske fag, University of Trondheim, Norway 
URL:
http://aclweb.org/anthology/W81-01 
Bibtype:
book 
Bibkey:
NODALIDA:1981 
Bib Export formats:
BibTeX RIS Endnote MODS XML MS Word '07 DBLP ACM

Pdf Export Search Proceedings of the 3rd Nordic Conference of Computational Linguistics (NODALIDA 1981)
[W81-0100]: Eirik Lien

Pdf Export Search Norsk tekstarkiv etter halvtanna års drift (The Norwegian text archive after eighteen years of operation) [In Norwegian]
[W81-0101]: Per Vestbøstad

Pdf Export Search Presentasjon og kommentarer til norsk utgave av C. Mullers bok “Lingvistisk Statistikk” (Presentation and comments on the Norwegian edition of C. Muller's book “Linguistic Statistics”) [In Norwegian]
[W81-0102]: Roald Skarsten

Pdf Export Search Lexikografisk alfabetisering (Lexicographic alphabetization) [In Swedish]
[W81-0103]: Rolf Gavare

Pdf Export Search “The TAGGER” [In Swedish]
[W81-0104]: Benny Brodda

Pdf Export Search Normalisering av personnavn (Normalization of personal names) [In Norwegian]
[W81-0105]: Gunnar Thorvaldsen

Pdf Export Search A method for the study of compound words in Chinese
[W81-0106]: Eric Grinstead

Pdf Export Search Experience with COMMENTATOR, a computer system simulating verbal behaviour
[W81-0107]: Milan Bílý

Pdf Export Search En problemorienteret programmeludviklingsmetode i lingvistisk databehandling (A problem oriented programming development method in linguistic data processing) [In Danish]
[W81-0108]: Gregers Koch

Pdf Export Search Leksikalisk analyse i mjuke system (Lexical analysis in “Mjuke System”) [In Norwegian]
[W81-0109]: Tor Stålhane

Pdf Export Search {Å} være eller å ha, det er spørsmålet (To be or to have, that is the question) [In Norwegian]
[W81-0110]: Tore Amble

Pdf Export Search Datalingvistikken og dei språkhemma (Computational linguistics and language impairment) [In Norwegian]
[W81-0111]: Kolbjørn Heggstad

Pdf Export Search Uppsala Chart Parser, Version 2 (UCP-2) – En översikt (Uppsala Chart Parser, Version 2 (UCP-2) – An overview) [In Swedish]
[W81-0112]: Anna Sågvall Hein

Pdf Export Search Grammatisk merking av LOB-korpus (Grammatical marking of the LOB corpus) [In Norwegian]
[W81-0113]: Knut Hofland

Pdf Export Search Grammatisk merking av The Lancaster-Oslo/Bergen Corpus: ordklassebestemmelse ved hjelp av ordslutt (Grammatical marking of The Lancaster-Oslo/Bergen Corpus: Part-of-speech classification using word endings) [In Norwegian]
[W81-0114]: Mette-Cathrine Jahr | Stig Johansson

Pdf Export Search Presentasjon av prosjektet lærebokspråk (Presentation of the Textbook Language Project) [In Norwegian]
[W81-0115]: Anne Golden

Pdf Export Search Wycliffes Bibeltekster på RA2 (Wycliffe's Bible texts in RA2) [In Norwegian]
[W81-0116]: Anne Karin Ro | Eirik Lien

Pdf Export Search Ordbøger for fremtiden (Lexica for the future) [In Danish]
[W81-0117]: Hanne Ruus

Pdf Export Search Dolda ordbildningsmönster. Några problem inom datamaskinell lexikologi (Hidden word formation patterns. Some problems in computational lexicology) [In Swedish]
[W81-0118]: Jonas Löfström

Pdf Export Search Förarbeten till en datoriserad runordbok (Preliminary work for a computerized rune lexicon) [In Swedish]
[W81-0119]: Helmer Gustavson

Pdf Export Search Om anvendelse af et teksktkorpus til supplering af ordbogsmateriale (Using a text corpus to supplement dictionary material) [In Danish]
[W81-0120]: Karen Margrethe Pedersen

Pdf Export Search Databehandling av norsk handordbok (Data processing of the Norwegian Desk Dictionary) [In Norwegian]
[W81-0121]: Håvard Hjulstad

Pdf Export Search Utvikling av enkle metoder for teksktsøking med søkeargumenter i naturlig språk (Development of simple methods for text search with search arguments in natural language) [In Norwegian]
[W81-0122]: Tove Fjeldvig

Pdf Export Search “Pattern Recognition” i papyrusforskning (Pattern Recognition in papyrus research) [In Norwegian]
[W81-0123]: Knut Kleve

Pdf Export Search SIFT (Søking I Fri Tekst) – Et generelt informasjonssøkesystem (SIFT (Search in Free Text) – A general information retrieval system) [In Norwegian]
[W81-0124]: Øystein Reigem

Pdf Export Search Sør eller syd – norsk “dobbeltform” med betydningsdifferensiering? (Sør (south) eller syd (south) – Norwegian official spelling variant with meaning differentiation?) [In Norwegian]
[W81-0125]: Hans Olav Egede Larsen

Pdf Export Search Vad \"ar datalingvistik? (What is computational linguistics?) [In Swedish]
[W81-0126]: Sture Allén